Vzduchotechnika

Vzduchotechniky instalované firmou C Klimatizace s. r. o. 

Pojem Vzduchotechnika

Vzduchotechnika slouží k výměně vzduchu uzavřených prostorech. Zajišťuje přívod a odvod vzduchu z větrané budovy či prostoru. Moderní technologie se provádí rozvodem potrubí po objektu tak zvaném Spiro čí hranatá potrubí, nebo flexi hadicí, které je napojeno na centrální vzduchotechnickou jednotku či klimatizaci s rekuperací.

Větrací a Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky s protiproudým výměníkem (kostka) jsou pro zatím nejúčinnější. Rekuperace s účinností až 80% předávaného tepla. Jsou postaveny na principu na sobě poskládaných vrstev profilovaného hliníkové či plastového plátu, kde jednou vrstvou odchází vzduch ven a druhou vrstvou je vháněn vzduch dovnitř. Tím pádem nám odváděný vzduch výměník ohřívá a vháněný vzduch ochlazuje. Rozvod po budově nám po té zaručuje neustále výborné klima v budově. V kombinaci s tepelným čerpadlem Vzuch-Vzduch je vytápění vzduchem nejúspornějším a nejrychlejším způsobem dneška.

Ventilátory

Ventilátory jsou jedním ze základních prvků vzduchotechniky, jsou ve všech vzduchotechnických jednotkách například: Rekuperačních jednotkách, kliamatizační jednotce a digestořích. Provádí se ventilátory všeho druhu a využití. Ať už potřebujete ventilátor do koupelny na WC, tak i ventilátory do restaurace, do výbušného prostředí, požární ventilátory a kuchyní …