Panel 1

Prodej, servis a montáž klimatizací a vzduchotechniky po celé ČR

Klimatizační systémy Samsung pochází ze šesti středisek výzkumu a vývoje po celém světě – z Koreje, Severní Ameriky, Číny, Asie a Evropy.

Nové modely se mohou pochlubit řadou prvků zohledňujících zdravotní hledisko, které jsou součástí tzv. „celkového zdravotního řešení“ společnosti Samsung. Tyto modely jsou vybaveny systémem čistící péče a mají řadu filtrů, které v místnosti zajišťují neustále čistý vzduch.

Klimatizace s tepelným čerpadlem „vzduch – vzduch“

Jsou velmi populární využívají jako hlavní zdroj tepla. Venkovní jednotky dokážou topit s vysokou účinností i při teplotách −10 °C. Majitelé novostaveb ocení, že při použití klimatizace nemusejí během stavby řešit rozsáhlé stavební práce a rozmístění radiátorů ani trubek. Klimatizace dnes již běžně využívají metodu tepelného čerpadla, která v poslední době patří k nejekologičtějším a nejúspornějším metodám vytápění domácností. Princip je jednoduchý díky reverznímu ventilu v jednotce se obrátí způsob distribuce tepla, vnější jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu, čímž se ochlazuje, zatímco vnitřní jednotka topí. Jednotka kromě topení či chlazení pečuje o vaše zdraví bio a uhlíkové filtry a další vymoženosti výrobců klimatizací. Díky zdokonalenému proudění vzduchu, tichým a zvětšeným ventilátorům a inovovanému zpracování jeho horizontálních a vertikálních lišt lepší distribuce tepla a tak rychleji vyhřeje celou místnost.

Rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotu by neměl být větší než 6 °C. Zatímco dosud bylo nastavení klimatizace v kancelářích především věcí dohody kolektivu, od 1. dubna 2012 by se měli zaměstnanci řídit novelou nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Tato novela upravuje teplotní podmínky v závislosti na druhu práce a typu pracoviště. Například v kancelářích, kde mají zaměstnanci minimum pohybu, by se podle vyhlášky měla teplota celoročně pohybovat mezi 20 až 27 °C. Klimatizace by přitom neměla místnost ochlazovat na méně než 24,5 °C. 

Klimatizace, vzduchotechnika a průmyslové chlazení

Firma se dlouhodobě specializuje na tyto 3 související obory. Realizujeme zdravotní i průmyslové klimatizace, montujeme vzduchotechniku pro stravovací zařízení, pro rodinné domy, sociální zařízení či kanceláře. Poradíme a zajistíme také jakékoliv průmyslové chlazení. Kromě montáže provádíme také opravy a pravidelný servis klimatizací či vzduchotechniky. Těšíme se na spolupráci! 

Panel 2

O nás

Firma Jiří Čtvrtníček vznikla v roce 1990 a jako jedna z prvních soukromých společností začala nabízet komplexní služby v oblasti vzduchotechniky a klimatizace.V roce 2009 se naše firma dynamicky rozvinula a transformovala na firmu C Klimatizace s.r.o.  Základ firmy tvoří odborníci zabývající se problematikou vzduchotechniky a klimatizace již před rokem 1989.

Firma
C Klimatizace s. r. o. nabízí tyto služby

Dodávky a montáž vzduchotechnického a klimatizačního zařízení.

Návrhy technického řešení.

Zkoušky zařízení, která jsou uváděna do provozu, případně zařízení, která vykazují nedostatečnou funkci, vyžadující komplexní proměření, regulaci a nastavení. K tomuto účelu má firma měřící skupinu, jenž za pomoci špičkových měřících přístrojů provede přesnou regulaci nebo vyhledání a odstranění problému na systému.

Měření a regulace v rámci komplexnosti dodávek a záruk nabízíme také řešení kompletů včetně měření a regulace, elektro a ústředního vytápění.

Dodávky vzduchotechnického potrubí skupiny I., jak z pozinkovaného plechu, tak nerezového plechu určené pro větrání a odsávání vzduchu bez abrazivních příměsí. Veškeré potrubní díly jsou vyráběny ve standardních rozměrech dle ČSN 120505-1 u potrubí kruhového a dle ČSN 120505-2 u potrubí čtyřhranného, ale i speciálně na zakázku dle požadavku zákazníka. Čtyřhranné potrubí je dodáváné s příčným prolamováním, které zajišťuje jeho dostatečnou tuhost a zabraňuje vibracím. Spoje jsou pak strojně falcovány a dodatečně silikovány. Potrubí je spojenou přírubou z pozinkovaného plechu, který zaručuje jak pevnost spoje a jeho utěsnění, tak i elastičnost kompletu. Tyto příruby jsou na potrubí připevňovány speciálním prolisem, který nepodléhá korozi. Tato vlastnost je důležitá zejména v čistých provozech, kdy korodující sváry časem znečišťují přiváděný vzduch.

Montáž – veškeré montážní práce zajišťuje tým řádně proškolených a zkušených pracovníků, kteří jsou dokonale seznámeni s danou problematikou.

Servis pro naše zákazníky zajišťujeme mimo jiné i trvalou servisní činnost na stávajících vzduchotechnických a kimatizačních zařízeních, které má zákazník již v provozu. Případné závady jenž se vyskytnou během provozu zařízení mimo pravidelné kontroly a servis, zajistíme do 24 hodin.

Panel 3

Realizace

Klimatizace instalované firmou
C Klimatizace s. r. o.

Průmyslová chlazení instalovaná firmou
C Klimatizace s. r. o.

Vzduchotechnika instalovaná firmou
C Klimatizace s. r. o.

Panel 4

Vzduchotechnika

Vzduchotechniky instalované firmou C Klimatizace s. r. o. 

Pojem Vzduchotechnika

Vzduchotechnika slouží k výměně vzduchu uzavřených prostorech. Zajišťuje přívod a odvod vzduchu z větrané budovy či prostoru. Moderní technologie se provádí rozvodem potrubí po objektu tak zvaném Spiro čí hranatá potrubí, nebo flexi hadicí, které je napojeno na centrální vzduchotechnickou jednotku či klimatizaci s rekuperací.

Větrací a Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky s protiproudým výměníkem (kostka) jsou pro zatím nejúčinnější. Rekuperace s účinností až 80% předávaného tepla. Jsou postaveny na principu na sobě poskládaných vrstev profilovaného hliníkové či plastového plátu, kde jednou vrstvou odchází vzduch ven a druhou vrstvou je vháněn vzduch dovnitř. Tím pádem nám odváděný vzduch výměník ohřívá a vháněný vzduch ochlazuje. Rozvod po budově nám po té zaručuje neustále výborné klima v budově. V kombinaci s tepelným čerpadlem Vzuch-Vzduch je vytápění vzduchem nejúspornějším a nejrychlejším způsobem dneška.

Ventilátory

Ventilátory jsou jedním ze základních prvků vzduchotechniky, jsou ve všech vzduchotechnických jednotkách například: Rekuperačních jednotkách, kliamatizační jednotce a digestořích. Provádí se ventilátory všeho druhu a využití. Ať už potřebujete ventilátor do koupelny na WC, tak i ventilátory do restaurace, do výbušného prostředí, požární ventilátory a kuchyní …