O nás

Firma Jiří Čtvrtníček vznikla v roce 1990 a jako jedna z prvních soukromých společností začala nabízet komplexní služby v oblasti vzduchotechniky a klimatizace.V roce 2009 se naše firma dynamicky rozvinula a transformovala na firmu C Klimatizace s.r.o.  Základ firmy tvoří odborníci zabývající se problematikou vzduchotechniky a klimatizace již před rokem 1989.

Firma
C Klimatizace s. r. o. nabízí tyto služby

Dodávky a montáž vzduchotechnického a klimatizačního zařízení.

Návrhy technického řešení.

Zkoušky zařízení, která jsou uváděna do provozu, případně zařízení, která vykazují nedostatečnou funkci, vyžadující komplexní proměření, regulaci a nastavení. K tomuto účelu má firma měřící skupinu, jenž za pomoci špičkových měřících přístrojů provede přesnou regulaci nebo vyhledání a odstranění problému na systému.

Měření a regulace v rámci komplexnosti dodávek a záruk nabízíme také řešení kompletů včetně měření a regulace, elektro a ústředního vytápění.

Dodávky vzduchotechnického potrubí skupiny I., jak z pozinkovaného plechu, tak nerezového plechu určené pro větrání a odsávání vzduchu bez abrazivních příměsí. Veškeré potrubní díly jsou vyráběny ve standardních rozměrech dle ČSN 120505-1 u potrubí kruhového a dle ČSN 120505-2 u potrubí čtyřhranného, ale i speciálně na zakázku dle požadavku zákazníka. Čtyřhranné potrubí je dodáváné s příčným prolamováním, které zajišťuje jeho dostatečnou tuhost a zabraňuje vibracím. Spoje jsou pak strojně falcovány a dodatečně silikovány. Potrubí je spojenou přírubou z pozinkovaného plechu, který zaručuje jak pevnost spoje a jeho utěsnění, tak i elastičnost kompletu. Tyto příruby jsou na potrubí připevňovány speciálním prolisem, který nepodléhá korozi. Tato vlastnost je důležitá zejména v čistých provozech, kdy korodující sváry časem znečišťují přiváděný vzduch.

Montáž – veškeré montážní práce zajišťuje tým řádně proškolených a zkušených pracovníků, kteří jsou dokonale seznámeni s danou problematikou.

Servis pro naše zákazníky zajišťujeme mimo jiné i trvalou servisní činnost na stávajících vzduchotechnických a kimatizačních zařízeních, které má zákazník již v provozu. Případné závady jenž se vyskytnou během provozu zařízení mimo pravidelné kontroly a servis, zajistíme do 24 hodin.